Pravidelné a správne vetranie je jedným z najdôležitejších predpokladov pre zdravé bývanie a ochranu stavby. Okrem prísunu kyslíka slúži vetranie v kúpeľni hlavne na odstránenie zápachu a vlhkosti. Pri relatívne vysokej vlhkosti vzduchu sa vodná para vyzráža na miestach, ktorých teplota je nižšia ako teplota vzduchu. Tieto poskytujú ideálny základ pre plesne.

Nepretržité vetranie

Nepretržité vetranie s otvorenou ventilačkou: Tento typ vetrania neodporúčame alebo ho odporúčame len v letných mesiacoch, pretože miestnosť sa veľmi ochladí a - okrem unikum tepla - dochádza ku kondenzácii na chladnejších obkladačkách.

Nárazové vetranie

Nárazové vetranie: V tomto prípade sa krídlo okna otvorí dokorán. Nárazové vetranie vyžaduje oveľa menej času na výmenu vzduchu v miestnosti ako vetranie ventilačkou.

Vetranie na kríž

Vetranie na kríž: Pri vetraní na kríž prúdi čerstvý vzduch cez okno na jednej strane fasády a odpadový vzduch opúšťa budovu oknom na druhej strane fasády. Vetranie na kríž umožňuje najrýchlejšiu a najúčinnejšiu výmenu vzduchu v miestnostiach.

Automatické vetranie

Vetranie miestností bez okien: Výmena vzduchu v kúpeľniach a kuchyniach bez okien musí byť zabezpečená nepriamym vetraním. Vetracie systémy, ktoré sú často prepojené s vypínačom svetla, však potrebujú dlhší čas, aby bola zabezpečená optimálna výmena vzduchu.

Doba vetrania: Studený vzduch obsahuje menej vlhkosti, a preto dobu vetrania v zimnom období môžete skrátiť. V dôsledku veľkého teplotného rozdielu medzi vzduchom vonku a v miestnosti v zime dochádza k veľmi účinnej a rýchlej výmene vzduchu.